Nejkrásnější výhledy nemusí být jen z rozhledny

Sebevědomí lidé nemají příliš v lásce hluboká údolí zaříznutá ve skalistých horách. Cítí se tu stísněně a raději vyhledávají otevřenou krajinu, kde lépe proudí energie. V tomto směru mají obrovskou výhodu lidé žijící na severoamerickém kontinentu, v Kanadě a ve Spojených státech můžete rozsáhlé neobydlené plochy obdivovat z některých místních Highway.
U nás takové štěstí mít nebudete. Česká republika je poměrně hustě osídlena, ale přesto tu můžete objevit místa, která alespoň vzdáleně napodobují výhledy na rozlehlé plochy. Jednou z těch mála oblastí je Česká Sibiř.
duha nad lesem
Říká se jí zapomenutý kraj, žijí tu lidé vesměs skromní a nenápadní, není to ani turisticky vyhlášená zóna s jihočeskými pastvinami, mlékárenským průmyslem a pohostinnými lidmi se staročeskou kuchyní, ani chatová oblast okraje Prahy. Přesto tu objevíte něco, co jinde v republice stěží prožijete.
dívka u dalekohledu

Daleké rozhledy i bez rozhleden

Nebudete muset stoupat po příkrém schodišti, trpět závratí a svíráním žaludku, podobně jako v lipenské Stezce v oblacích. Tady vám stačí docela obyčejné kolo a nemusí být ani horské. Vyhlídková trasa vede z obce Střezimíř na tzv. Greenways Vídeň – Praha a pochopitelně se po ní můžete vydat i pěšky. Střezimíř je malá vesnička, dobře dostupná po železniční trati Praha – Tábor – České Budějovice, vlakové nádraží je pověstné typickou květinovou výzdobou, zřejmě proto, aby si tu lidé připomněli to, co mohou sledovat v dalekých rozhledech nedaleko domova.
Okružní trasa je dobře značená a vede přes obce Černotice, Dolní Dobřejov a Větrov a nejzajímavější pohled do krajiny se vám naskytne na vyhlídce Lipka. Odtud přehlédnete i za zhoršené viditelnosti celou oblast České Sibiře, dohlédnete až k městu Tábor, k bájnému vrcholu Blaník, na Kleť, na Třeboňskou a Českobudějovickou pánev a na vzdálené vrcholky Šumavy. Stěží se dá slovy popsat, jak úchvatná scenérie se před vámi otevře doslova jako na dlani.
Zdejší obyvatelé tu budovali řadu malých kapliček a křížů na rozcestích, budete jich cestou míjet několik, mezi nimi nejznámější kapli svatého Vojtěcha. U kapliček je většinou umístěn naučný popis symbolizující ve zkratce jejich historii.