Kdy je dobré použít smluvní partnerství

Je smutným faktem, že jedinec málokdy vše dokáže sám. A to zdaleka neplatí jen o fyzických osobách, ale i o těch právnických. Zde je však celá věc ztížena konkurenčním prostředím trhu, kde se každý snaží být co nejúspěšnější. Problém je, že bez pomoci ostatních to velmi často zkrátka nejde. Jak ale zajistit, abychom nepřišli zkrátka? Koneckonců není žádným tajemstvím, že na trhu se nehraje vždy zrovna férově.

Jedním z řešení může být i smluvní partnerství kanalizace-instalateri.cz. O co se jedná? V podstatě jde o situaci, kdy si dvě nebo více firem navzájem pomohou při dosažení společného cíle. Podmínky pak dají písemně, aby se vyhnuli tomu, že jeden z účastníků nedodrží to, co slíbil, či se dokonce pokusí své partnery podvést.

smlouva1

Tyto smlouvy jsou častější, než se na první pohled zdá. Může to být například uzavření dohody mezi pekárnou a rozvozovou službou, která jejich produkty dodá na prodejnu. Nebo jsou i případy call center, která volají pro určitého operátora, ač se jedná o nezávislou firmu. Zde je dobré podotknout, že situace se může měnit, zvláště pokud je daná smlouva na dobu určitou. Po jejím vypršení pak mohou uzavřít stejnou dohodu s jiným účastníkem, a například v již zmiňovaných call centrech pak volat pro úplně jiného operátora.

Tyto dohody pak obvykle bývají výhodné pro obě strany, které jsou v tomto vztahu rovnocennými partnery, přičemž každý má jinou úlohu. Avšak ani jeden z nich není důležitější než ten druhý. Bez kooperace by zkrátka jejich život byl o mnoho těžší.

smlouva2

Co je dílem těchto spojenectví? Odpověď je samozřejmá: dosažení co nejvyššího zisku pro obě strany. Avšak nesmíme zapomenout na to, že i když obě firmy podnikají v úplně jiném oboru, jsou přesto v jistém smyslu konkurenti – pokud budou lidé kupovat produkty jedné firmy, zbude jim méně peněz na to, aby kupovali i u té druhé.

I z tohoto důvodu je v tomto případě dobré vše mít písemně s ověřenými podpisy obou účastníků. Jen tak se zabrání tomu, aby se celá věc nezvrtla.